Termosifonski  solarni sistemi  so ramni kolektori

Vo Makedonija ima golema ponuda na termosifonski sistemi.  Naj~esto se uvoz od Grcija.  Cenite se razli~ni i variraat od kvalitetot na kazanot na bojlerot : 

  • Ako kazanot e elektrostatski ofarban, garancijata mu e 18 meseci ( 1,5 godina)

  • Ako kazanot e dvojno emajliran garancijata mu e 60 meseci ( 5 godini)

Ovde e glavnata razlika vo kvalitetot i cenata.

Vidovi na termosifonski  solarni sistemi od programata na Eko Solar

broj na lica  kratka oznaka Opis na sistemot garancija izgled na sistemot
2 120/ 2

 Emajliran Bojler od 120 lit. + 1 kolektor od 2 m2+ metalna baza

5 godini  pove}e informacii
3 do 4 150/ 2,3 Emajliran Bojler od 150 lit. + 1 kolektor od 2.3 m2+metalna baza 5 godini  pove}e informacii
3 do 4 160/3 Emajliran Boler od 160 litri+ 2 kol. od 1.5 m2=3m2+metalna baza 5 godini                          pove}e informacii
4 do 5 200/4 Emajliran Bojler od 150 lit. + 1 kolektor od 2.3 m2+metalna baza 5 godini  pove}e informacii
5 do 6 300/6 Emajliran Boler od 150 litri+ 2 kol. od 1.5 m2=3m2+metalna baza 5 godini  pove}e informacii
  baza 120 Metalna baza za pricvrstuvawe na sistemot na pokriv so 1 kolektor    
  baza 200      
  upatsvo za monta`a      

Za po~etnici- pojasnuvawe na rabotata na termosfonskite sistemi

skicatermsifonska.gif (5484 bytes)

Na~in na rabota  Na skicata se gleda mestopolo`bata na liniite za povrzuvawe na kolektorot so bojlerot ozna~eni so "A" i "V" . Niz niv minuva te~nost koja e potrebno da e otporna na smrznuvawe  (antifriz) . Koli~inski taa te~nost iznesuva okolu 5 do 8 litri.  Ovie sistemi ne koristat pumpa zatoa {to rabotat po priroden na~in . Sekoga{ koga ima sonce, pa makar i zima, te~nosta vo kolektorot se stopluva i stanuva polesna. Kako takva taa samata se ka~uva nagore kon izmenuva~ot na bojlerot, ja predava toplinata na vodata vo kazanot preku izmenuva~ i stanuva poladna. Kako takva taa e ve}e pote{ka i se vra}a nazad kon kolektorot vo dolna zona za da povtorno da se stopli i povtorno da se iska~i nagore kon bojlerot. Obvivkata na ovoj vid bojleri naj~esto  e sostavena od rostfraj za da ne r|osuva. Taa e mazna i sjajna. Od ovie pri~ini toj e poskap.  Izolacijata na bojlerot treba da e poliuretan i da izdr`uva temperaturi do -40 C

 

 

 

 

Potencjalna opasnost kaj ovie sistemi: Na slednava skica prika`an e termosifonski solaren sistem so pogled od strana. Na nea se gledaat toplata i ladnata linija koi go povrzuvaat sistemot so kupatiloto. Tie se ozna~eni so crvena i plava linija . Niz ovie linii proa|a voda i tie mora da bidat dobro toplinski izolirani.  Vo Makedonija , zimskite temperaturi ponekoga{ pa|aat i do -25 stepeni i ako ovie dve linii ne se dobro izolirani mo`no e da ima prekin vo rabotata na sistemot . Za re{enie na problemot se predlaga zgolemena debelina na termoizolacijata (trojna izolacija)  i koristewe na PPR cevki (ne pukaat ako zamrznat). So ova uspe{no se re{ava ovoj problem

tel. 032-606-983   ;   mob.tel. 075-462-473 ,  075-210-134 ;    077-501-843        Stip ,                Posledna revizija na   02 април, 2014

E mail     z.trajkov@gmail.com                St. "Cveta Jovanova" No 14 ;   2000 Stip,         Rep.of Macedonia